para to sa mga cadres!

Kolektibong Aksyon para sa Pambansang Demokrasya!

 
Kolektibong Aksyon para sa Pambansang Demokrasya!

Pebrero 25, 1986 ay isang makabuluhang pambansang kaganapan na minarkahan ng bawat Pilipino. 

Ang himagsikang ng lakas ng bayan (People Power Revolution) na tinatawag ding Edsa Revolution 1986 ay isang matatawag na kasaysayan sa pilipinas at sa boung mundo na mapayapang demostrasyon ng masa na nagtagal ng apat na araw sa Pilipinas, mulas Pebrero 22 hanggang Pebrero 25ng taong 1986 sa panahon ng rehiming marcos. Nag-ugat ang nasabing pag aklas sa kolektibong pagkakasunod-sunod ng mga kilos protesta ng mga tao laban sa diktauryang pamumuno ni Ferdinand Marcos. Ang rebolusyon ay resulta ng mahabang pinahihirapan kalayaan at ang buhay na pagbabanta ng pang-aabuso na isinagawa ng pamahalaan ng Marcos banggitin ang ilang mga kaganapan tulad ng mga karapatang pantao, mga anumalya, katiwalian, pangungurakot at paglabag sa konstitusyun at ang malupit na militar na batas ng pagpapahayag sa 1972(Martial Law). Isa rin sa mga rason ang pagka paslang ni Ninoy Aquino noong 1983 na nagdulot ng paglahuk ng ibat ibang sektor ng lipunan. Imbis na takot ang mararamdaman ng mga Pilipino naging matapang at naging tulay ito sa pag aklas at pagkilos upang mapatalsik ang diktatoryang marcos sa kanyang kapangyarihan na dulot ng pagbagsak ng pilipinas sa ekonomiya, pagpatay ng mga sibilyan at di pag sunod sa konstitusyun. 
Ngayong araw na ito pinagdiriwirang ng bawat Pilipino ang ika dalawampu ikapitong(27th) anibersaryo ng People Power Revolution at ang tinatawag na DEMOKRASYA ng mga Pilipino. Sa kasaysayan ng EDSA revolution nakita natin ang kolektibong protesta, pagkilos at pagkakaisa ng mga Pilipino upang kalabanin ang administrayun at ang bulok na sistema ng pilipinas at dahil sa KOLEKTIBONG AKSYUN ng masa napatalsik ang rehiming marcos.- At ang Liga ng Makabagong Kabataan (LMK) at DUYOG Tri People Youth Organization ay nakikiiisa sa paggunita ng anibersaryo ng EDSA Revolution ngayong araw na ito Pebrero 25, 2013. Naniniwala ang LMK at DUYOG sa patuloy na rebolusyon ng mga Pilipino dahil may umiiral pa ding pang aapi, kahirapan, krisis, at ang bulok na sistema ng pilipinas. laganap pa din ang kawalan ng katarungan, may na aapin pa din sa lipunan katulad ng mga indigenous people dito sa Mindanao. Patuloy pa din nilang nilalaban ang karapatan sa sariling pagpapasiya o right to self determination at ang kanilang “yutang kabahin” o ancestral domain. Patuloy ang kanilang pakikibaka at kanilang rebolusyon upang maabot ang kanilang karapatang kinuha. Patuloy an moro Struggle at ang pagigipit ng MILF at sa gobyerno sa usaping Framework Agreement of Bangsamoro. Tumataas ang bilang ng Kahirapan sa pilipinas dahilan sa pag taas din ng walang trabaho ng mga Pilipino. Patuloy ang pag taas ng mga pangunahing bilihin sa merkado pati pagtaas ng oil dahilan sa deregulation law. Laganap pa din ang pagsasamantala sa mga dayuhan sa bansa. Ang pagpasuk ng mga dayuhan sa ekonomiya katulad ng mining industry, dahilan ito sa utang ng pilipinas sa world bank at IMF at naging sunod sunodan na din ang gobyerno sa ilalim imperialistang amerikano. Sa usaping Edukasyun sa pilipinas nandyan ang isyung K+12, State Universities and Colleges allocated budget, commercializing/privatization sa mga SUC’s, pag taas ng mga matrikula at iba pang babayarin sa eskwelahan. Dumadami ang bilang ng mga out of school youth dahilan sa kahirapan. Sa usaping politika usong uso ang TRAPO o traditional politician nandyan ang premature campaign at political dynasty. 
iba’t ibang klase ng pag kilos, protesta at rebolusyun ng mga Pilipino sa Iba’t ibang klase ng problema ng bansa. Ang liga ng makabagong kabataan ay patuloy na makikiisa sa rebolusyun ng mga Pilipino upang labanan ang bulok na sistema, sistemang burukrasya at ang sistemang hindi nakaka ayon sa masa. Naniniwala ang lmk na patuloy ang rebolusyun at ang pambansang pakikibaka at naniniwala sa kolektibong akyon ng mga Pilipino makakamtan natin ang pambansang demokrasya. Kaming mga kabataan patuloy na lalaban para sa interest ng mga nakakarami at kikilos sa demokrasya at maninindigan sa karapatan!

Mabuhay ang People power revolution!Image

Advertisements

Author: kadree

An EcoSocialist Marxist-Leninist with Che Guevara inked. A Freelance Activist and Writer.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s